Pierścień Segera (pierścień osadczy sprężynujący) służy do zabezpieczenia przed
przesunięciem osiowym części maszyn takich jak łożyska, tuleje, tarcze, koła zębate
zamontowanych na wałach i osiach lub w otworach. Ich wymiary są znormalizowane, w systemie
metrycznym można znaleźć je w normie PN-81/M-85111, a także DIN 471 (zewnętrzne) i DIN 472
(wewnętrzne).
Pierścień Segera do otworów różni się kształtem od pierścienia do wałków.
Najczęściej używany jest dla średnic do 300 mm.
Do montażu i demontażu pierścieni Segera służą specjalne kleszcze.

Średnica zew. pierścieni: 50 mm- 900 mm
Grubość pierścieni: 1 mm – 8 mm
Rodzaj wykończenia: czernione / chromowane / bez wykończenia