Urządzenie przeznaczone jest do oczyszczania z zendry hartowniczej wytypowanych wałków samochodowych w trakcie procesu ich produkcji, a następnie znakowanie na nich laserem umownych symboli.

Posiada trzy cykle pracy. W pełni automatyczny wykonując wszelkie  zadane czynności, jako transporter wałków w linii gdzie urządzenie nie wykonuje żadnych czynności oprócz transportowych oraz tryb serwisowy w którym dokonuje się nastaw urządzenia.

Proces oczyszczania wałków w części  pod znakowanie laserem oraz ich wielowypustów polega na szczotkowaniu ich za pomocą drucianych szczotek obrotowych. Jednej do czyszczenia powierzchni cylindrycznej pod znakowanie i dwóch szczotek bocznych do czyszczenia wielowypustów. Szczotki napędzane są niezależnymi  motoreduktorami  o mocy    1.5 KW i obracają się ze stałą prędkością  około 340 obr/min. Ruch obrotowy wałków odbywa się poprzez docisk wałków do gumowych obrotowych rolek obracających się z prędkością około 100 obr/min. Czas czyszczenia  jak i obroty szczotek i wałków są nastawialne w programie sterującym.

 

Szczotkowanie pod znakowanie może odbywać się  prawie na całej długości wałka oraz przez dwie szczotki boczne na jego końcach, gdzie znajdują się wielowypusty. Poszczególne czynności czyszczenia można wyłączyć i korzystać tylko z wybranych.  Można także transportować wałki automatycznie przez urządzenie nie dokonując żadnego czyszczenia.

Wałki są automatycznie pobierane z bufora  dostawczego urządzenia, gdzie zostały dostarczone z linii produkcyjnej lub ręcznie. Po wykryciu obecności wałka na urządzeniu, podajnik urządzenia przenosi je do wnętrza, gdzie zostają pozycjonowane na rolkach. Po  wykryciu przez czujniki pozycji wałków nad rolkami, mechanizm podnosi jednocześnie dwa wałki w strefę pracy szczotek, jednego pod znakowanie a drugiego w strefę pracy szczotek bocznych do czyszczenia wielowypustów. Wałki zostają dociskane do rolek napędowych które nadają wałkom ruch obrotowy. Cykl jednoczesnego szczotkowania trwa do kilkunastu sekund (w zależności od zaprogramowania), po czym wałki opuszczane są na podajnik transportowy i przesuwane w pozycję pod znakowanie laserem, a następnie podnoszone w pozycję znakowania laserem. Laser  dokona znakowania po zamknięciu osłon przestrzeni pracy lasera. Znakowania dokonuje się w miejscu oczyszczonym wałka. Znakowane symbole ustalane są w niezależnym od urządzenia programie MarkUs w które wyposażone jest urządzenie laserowe. Po zakończonym procesie znakowania maszyna oddaje wałki na bufor zdawczy urządzenia.

Urządzenie do czyszczenia przeznaczone jest do oczyszczania z zendry hartowniczej wytypowanych wałków samochodowych w trakcie procesu ich produkcji.

Urządzenie posiada cztery cykle pracy. W pełni automatyczny wykonując wszelkie  zadane czynności, jako transporter wałków w linii gdzie urządzenie nie wykonuje żadnych czynności oprócz transportowych. Posiada jeszcze tryb serwisowy oraz ustawczy w którym dokonuje się nastaw urządzenia pod wytypowane wałki.

            Proces oczyszczania wałków polega na szczotkowaniu za pomocą drucianych szczotek obrotowych. Szczotki napędzane są niezależnymi  motoreduktorami. Ruch obrotowy wałków odbywa się poprzez docisk wałków do gumowych obrotowych rolek obracających się z prędkością około 100 obr/min. Czas czyszczenia  jak i obroty szczotek są nastawialne w programie sterującym.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do pracy w linii produkcyjnej  wytypowanych wałków z ogrodzoną i zabezpieczoną przez użytkownika  siatką ochronną o wysokości. 2,5 m wraz
z  ryglem bezpieczeństwa

Urządzenie wykonuje pełny zakres czynności w automatycznej linii produkcyjnej wałków współpracując z urządzeniem przed nim. Zatrzymuje się gdy bufor zdawczy lub odbiorczy urządzenia  jest przepełniony, oraz wysyła sygnał zatrzymania do urządzenia poprzedzającego go gdy samo jest przepełnione.