Urządzenia Filtermist skutecznie usuwają mgłę oleju i emulsji obróbczych, zadymienie i opary powstające w tysiącach fabryk na świecie.

 Dlaczego wybrać urządzenia Filtermist ►

  •Mgła olejowa jest niebezpieczna dla zdrowia.
  •Mgła olejowa powoduje powstawanie śliskich powierzchni na podłogach i może doprowadzić do uszkodzenia obwodów elektrycznych i rozdzielnic.
  •Mgła olejowa może doprowadzić do zatkania szybów wentylacyjnych, co stanowi potencjalne zagrożenie pożarowe.
  •Oficjalne wymogi stają się coraz bardziej rygorystyczne.
 •Powoduje redukcję zużycia energii i kosztów ogrzewania dzięki powrotowi oczyszczonego powietrza do fabryki.
 •Niskie koszty utrzymania dzięki eliminacji drogich filtrów wykorzystujących materiały filtracyjne.

Jak pracują urządzenia Filtermist ►

1. Mgła olejowa jest usuwana u źródła

2. Mgła olejowa jest usuwana z powietrza dzięki powstałej sile odśrodkowej

3. Czysty olej powraca do maszyny

4. Czyste powietrze wraca do fabryki

5. Dym i spaliny mogą być usunięte skutecznie poprzez uzupełnienie o nakładkowy filtr dodatkowy.

Perforowany bęben ze specjalnie zaprojektowanymi łopatkami obraca się z dużą prędkością.
Mgły olejowe są zasysane do urządzenia dzięki łopatkom wirującym z dużą prędkością.
Specjalne podkładki bębna wspomagają proces łączenia rozproszonych cząstek stałych,
a następnie ich filtracji.
Siła odśrodkowa spycha olej do pojemnika, po którego ściankach spływa on z powrotem do urządzenia, gdzie jest ponownie użyty lub zmagazynowany. Czyste powietrze wraca na halę produkcyjną przez górny otwór urządzenia.

F-Monitor – urządzenie służące do pomiaru poziomu zużycia wkładów filtrowych.